Ridhus - Maskinhallar - Industri - Projektering - Gjutning - Montage - Byggledning


Almstigens Bygginvest AB
- ABAB -

HEM         BYGG         MONTAGE         MARK & BETONG         MASKIN         KVALITET         MILJÖ         KONTAKTA OSS


 


        Vi säkrar kvalitén

Vi entreprenören, beställaren, leverantören, underleverantören tillämpar ett system i arbetet
som säkrar att misstag inte görs i något led.

Vi ser till att rätt material används på rätt sätt, på
rätt plats och behandlas rätt.

Vi kontrollerar att materialet håller föreskriven kvalitet.

Vi ser till att uppfylla kundens krav på kvalitet
för såväl våra produkter som våra tjänster.

Vår personal tar ansvar för sin del av åtagandet.

Vi arbetar med egenkontroller på alla jobb.
Vårt arbete präglas av kunskap, ordning och
reda samt samverkan såväl inom företaget
som i kontakt med våra kunder och
medarbetare.

Vår strävan är att varje uppdrag ska ge en
nöjd kund so m återkommer till oss med nya uppdrag
eller rekommenderar oss till nya kunder.


   Vi utarbetar en skräddarsydd kvalitetsplan till varje objekt.
    Vi har egen kvalitetsansvarig i enlighet med PBL.


                                                                                                                           __________________________________________________________________________________________________________

Almstigens Bygginvest AB
ABAB

Almstigen 1, 753 56, Uppsala
Telefon: 070-598 23 18
E-mail: janne.stegrell@gmail.com