Kvalitet

entrepreneur, computer, man

Kvalitetsplan

Varje arbete vi utför är unikt med sina alldeles egna utmaningar – därför utarbetar vi alltid en skräddarsydd kvalitetsplan till varje objekt för att säkerställa att arbetet blir korrekt utfört utifrån de ramar som angivits. Vi, entreprenören, beställaren, leverantören och underleverantören tillämpar ett system i arbetet som säkrar att misstag inte görs i något led.

wood, tree, spruce

Materialval

Att använda rätt material är såklart av största vikt för oss och vi ser till att det används på rätt sätt, på rätt plats och behandlas rätt. Som ett led i vårt dagliga kvalitetsarbete så kontrollerar vi alltid att materialet håller föreskriven kvalitet. Kunden har krav på kvalitetsprodukter och tjänster och vi finns här för att uppfylla dessa.

Egenkontroller

Vår personal är väl medveten våra kvalitetskrav och tar ansvar för sin del av åtagandet. För att säkerställa att vår höga standard hålls så arbetar vi med egenkontroller på alla våra uppdrag.

Trygghet

Vårt arbete präglas av kunskap, ordning och reda samt samverkan och kommunikation såväl inom företaget som i kontakt med våra kunder och medarbetare. 

Vilka kvalitetskrav har du? Vi berättar gärna mer om våra!