Ridhus - Maskinhallar - Industri - Projektering - Gjutning - Montage - Byggledning


Almstigens Bygginvest AB
- ABAB -

HEM         BYGG         MONTAGE         MARK & BETONG         MASKIN         KVALITET         MILJÖ         KONTAKTA OSS

 
 
 
Vi bygger miljövänligt

Sopor sorteras på byggplatsen och slängs i containers för källsortering vid någon av de
större stationerna för sopåtervinning.

Vi använder det miljövänligaste materialet som är möjligt i varje specifikt projekt vi utför.

Vi väljer i möjligaste mån vattenbaserade lim, färger, lacker etcetera.

Vi försöker lasta så mycket material om möjligt på en transport för att undvika onödiga transporter.

Vi täcker in arbetsplatsen så mycket som möjligt för att minimera damm och skador.
                                                             Vi samåker till arbetsplatserna.

Vi följer tillverkarens rekommendationer om hur varan och dess emballage med mera
ska behandlas och/eller kasseras.

Vi anlitar en konsult eller upprättar själva, tillsammans med kunden, en miljöplan för det aktuella objektet.

Om asbest eller andra miljöfarliga material förekommer anlitar vi ett saneringsföretag för lämplig sanering.__________________________________________________________________________________________________________

Almstigens Bygginvest AB
ABAB

Almstigen 1, 753 56, Uppsala
Telefon: 070-598 23 18
E-mail: janne.stegrell@gmail.com