Miljö

Miljöarbete är en självklar del av vår vardag

Vårt miljöarbete genomsyrar hela vår verksamhet och är en självklar del av vår vardag. Vårt byggavfall sorteras på byggplatsen och slängs i containers för sortering vid någon av de större stationerna för sopåtervinning. Vid varje projekt vi åtar oss så ser vi till att använda det mest skonsamma och miljövänliga material som finns tillgängligt. 

Vi ser även till att i största möjliga mån använda vattenbaserade lim, färger, lacker etc. När det gäller transporter så ser vi till att lasta så mycket material som möjligt på en transport för att minska antalet. I samma anda så samåker vi till våra arbetsplatser och förutom miljöaspekten så stärker det våra anställdas relation till varandra. 

Där det förekommer miljöfarliga material eller till exempel asbest så anlitar vi ett saneringsföretag som tar hand om det på bästa sätt.

beautiful, british columbia, canada

Miljöplan vid varje nytt projekt

För varje objekt vi arbetar med så upprättar vi en miljöplan tillsammans med kunden. Detta gör vi antingen inhouse eller så anlitar vi en konsult vid de tillfällen det behövs. Det är ett viktigt arbete – inte bara för oss utan även för våra kunder och vi strävar alltid efter att hitta de bästa och mest skonsamma lösningarna för varje specifikt uppdrag.

Vill du ha ett bra miljötänk vid hallbygget? Vi är experter!